Analizator JPK

Analizator JPK zapewnia kompleksową weryfikację poprawności, a także kontroli zawartości Jednolitego Pliku Kontrolnego, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Oznacza to, że Analizator, nie bazuje na technologiach, związanych z wiodącymi dostawcami oprogramowania klasy ERP. Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy część problemów budowania plików JPK adresują w stronę oprogramowania dedykowanego, niezależnego. Jednak Analizator JPK jest narzędziem uniwersalnym, umożliwiającym dokonywanie analiz pod różnym kątem. Pozwala równocześnie na import i pracę na plikach z każdego dostępnego źródła.


Uwaga! W celu zapewnienia najlepszego działania szkolenia zaleca się jego otwarcie w przeglądarce Google Chrome.